Soloexhibition in planning with Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku and Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku